Batu Pahat, Daerah Batu Pahat (Johor), Route planning, travel from Batu Pahat.